Phút suy tư

  • Con gái đi tu
  • Chiếc xe Honda của Sư huynh La-San
  • Giáo lý viên các lớp Đồng Cỏ Non
  • Những người vô danh
  • Quả trứng và con bò
  • Tưới nước cho cây
  • Xa nhau