Lớp Đánh Nhịp 2009

  • Nầy Tấm Thân Con (Xuân Giang)
  • Xin Giữ Con (Đăng Khoa)
  • Xin Giữ Con (Ngọc Vàng)
  • Như Con Nai (Y Phương)
  • Như Con Nai (Thuỳ Linh)
  • Lời Thiêng (Uyên Khánh)
  • Xin Giữ Con (Bích Thuỳ)