Đánh Nhịp cấp Nâng cao

  • Alleluia - Handel
  • Chúa đã yêu con (Hạnh và Diễm)
  • Khúc ca mặt trời (Hạnh)
  • Bài ca máu đỏ
  • Bộ lễ Seraphim 2