NHỮNG NGƯỜI VÔ DANHTrong những ngày qua, tôi nhờ anh em thợ trong Giáo Xứ Ngọc Thủy quét màng nhện và hạ thấp bóng đèn.
Nóc nhà thờ cao 16 mét. Giàn phải cao 15 mét mới có thế sửa bóng đèn và quét màng nhện.

Tôi nhìn lên độ cao ấy, tim tôi thật hồi hộp. Lạy Chúa, nếu có chuyện gì thì con biết ăn nói làm sao. Tôi dặn anh em luôn luôn phải có dây chằng và đừng khinh suất. Tôi luôn có mặt để nhắc nhở anh em, vì theo thường lệ, họ rất cẩn thận cho lần thứ nhất trèo lên cao, nhưng sau đó, họ thiếu cảnh giác và chính sự thiếu ảnh giác đó mà có thể xảy ra chuyện đau lòng.

Nhìn họ quét mạng nhện, khoan bê-tông để bắt đế đèn, tôi chợt nghĩ:
- Nếu ai thuê tôi trèo cao để làm như họ thì thuê 200 triệu một ngày tôi cũng không làm. Thế mà họ chỉ làm với giá 120 đến 150 ngàn là cùng. Và có khi nhận tiền công rồi, họ lại tìm cách khác để dâng cúng cho nhà thờ.
- Khi mọi sự thành công yên ổn, chẳng có ai nhớ đến công lao của họ. Họ chỉ biết cha xứ thôi. Họ chỉ khen cha xứ thôi và có khi cha xứ chỉ thấy đó là tài năng của mình và quên đi công lao của những người đã nâng cha xứ lên cao…

Lạy Chúa, hôm nay là lễ Thánh Tâm và là ngày xin ơn thánh hóa các Linh Mục, xin Chúa giúp con biết thông cảm hơn, nhạy bén hơn, có lòng biết ơn những người vô danh trong nhiều công việc như các ca trưởng ca viên, các em lễ sinh, các mẹ quét nhà thờ, các em coi máy nói máy hát… các thành viên trong HĐGX và từng người giáo dân trong Giáo Xứ.

Thứ Sáu lễ kính Thánh Tâm

Lm. Mi Trầm
GX Ngọc Thủy, Nha Trang