Hôn Phối

 • Cho tình yêu tỏa sáng
 • Cuộc tình đã nên duyên
 • Cuộc tình đã nên duyên 2
 • Cuộc tình xưa
 • Dâng Mẹ lứa đôi
 • Đường vào tình yêu
 • Đôi lứa nguyện cầu
 • Đôi tim hẹn ước
 • Hạnh phúc
 • Hạnh phúc cho nhau
 • Hãy giữ lời thề
 • Hôn ước
 • Lễ dâng hôm nay
 • Một ngày hạnh phúc
 • Nầy đây
 • Nguyện Chúa Ít-ra-en
 • Tình ca dâng Mẹ
 • Tình yêu
 • Tình yêu gọi mời
 • Xin cho hai trái tim
 • Xin cho tình con
 • Xin dâng tình yêu