GIÁO LÝ VIÊN CÁC LỚP ĐỒNG CỎ NON

Hình như người ta coi nhẹ việc chia người dạy Giáo Lý các lớp Đồng Cỏ Non.

Thứ nhất là vì các em còn nhỏ nên nói gì nghe nấy, hát gì cũng được, xem gì cũng vui, ai dạy cũng xong.

Thứ hai là vì thiếu người nên chia cho người nhỏ tuổi phụ trách, miễn là có thiện chí và và siêng năng… Nói đúng ra là điền người vào chỗ trống. Ta nên ghép người trẻ tuổi cùng phụ trách lớp với người lớn có kinh nghiệm để người trẻ học hỏi.

Tôi xin nêu ra đây những điều gom góp từ trên internet để chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn về vấn đề giáo dục các trẻ nhỏ tuổi:

- Tổ chức cứu trợ trẻ em của Liên Hợp quốc (UNICEF) cũng đã đưa ra những khuyến cáo để các quốc gia chú trọng hơn đầu tư cho sự phát triển trẻ em giai đoạn 0-6 tuổi, đặc biệt là giai đoạn từ 0-3 tuổi, chú trọng hỗ trợ cho các gia đình có con nhỏ, giáo dục cha mẹ, đầu tư cho chương trình phát triển trẻ thơ, chăm sóc giáo dục trẻ chất lượng cao. Trẻ em chinh là nhữmg người đảm nhận sự phát triển của xã hội tương lai. với sức khoẻ tốt, tư duy sáng tạo, tâm hồn trong sáng, tình cảm đẹp đẽ trẻ có thể thích nghi, định hướng hành động nhanh phù hợp với sự phát triển kính tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới.

- Khoa học đã chỉ ra rằng 90-95% tiềm năng phát triển của con người tập trung trong giai đoạn 0-6 tuổi, chỉ có 5% tiềm năng con người sẽ được phát triển trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời.

- Ở Trung Quốc, việc nghiên cứu phát triển giáo dục thời kì sớm “phương án O tuổi”, từ những năm 80 của thế kỷ trước cùng với các nước phát triển như Mỹ, Nhật, các chương trình: “giáo dục O tuổi”, “kế hoạch O tuổi”, “công trình O tuổi”,“hạng mục O điểm”… đều được khởi xướng đồng thời đến nay đã 30 năm. Nó biểu thị hệ thống lý luận và thực tiễn giáo dục thời kì sớm đặc sắc của Trung Quốc, hội nhập với dòng trào lưu lớn “giáo dục thời kì sớm” trên thế giới.

- Não bộ của người bình thường sẽ hoàn thành 100% sự phát triển khi 17 tuổi, trong đó:
0 – 4 tuổi: phát triển 50%
4 – 8 tuổi: đạt đến 80%


Với những thông tin trên, chắc ai cũng muốn người lớn đạo đức và có kinh nghiệm phụ trách các lớp nhỏ vì đó là tuổi quan trọng nhất đối với việc giáo dục, hơn nữa, dạy Giáo Lý không chỉ là dạy cho hiểu các điều phải tin, nhưng là tập sống các nhân đức…

Lm. Mi Trầm
GX Ngọc Thủy