TÁC PHẨM

I. CÁC SÁCH:

- Ghi-ta thực hành 1 và 2

- Nhạc lý thực hành (soạn với Cao Kỳ Hương)

- Đàn trong Phụng vụ, tập 1 và 2

- Hát trong Phụng vụ (Cours ĐCV)

- Phương pháp sáng tác Thánh ca

- Đáp ca và Alleluia ABC (479 bài)

- Bài ca Lời Chúa ABC (190 bài)

- Thánh ca Phụng vụ (Tuyển tập 511 bài)

- Hỏi đáp về Thánh nhạc (64 câu)

- Học hát

- Lương thực trường sinh tập 1 và 2 (Lời Chúa cho Giáo dân)

- Suy niệm lời Chúa (Chúa Nhật và ngày thường) dành cho các nhóm trưởng, các thầy phó tế…

II. DVD KARAOKE:

- Người tôi tớ Chúa (Ý của ĐHY Nguyễn Văn Thuận) 2012

- Bài học Tinh Thần (Ý của ĐHY Nguyễn Văn Thuận) 2012

- Mừng Xuân 2012

- Bài ca lời Chúa 2012

- Mừng Chúa Giáng sinh 2013

- 50 bài ca Giáo Lý Thiếu Nhi

III. DVD:

- Đại Hội Giới Trẻ Nha Trang

- Kỷ niệm 50 năm Dòng MTG Nha Trang

- Mừng 50 LM. của ĐC Phao-lô Nguyễn Văn Hòa (Trình bày các tác phẩm)…

IV. CD:

- Nói với em (lồng nhạc các bài của Lm. Ngô Phúc Hậu)

- Học hát

- Mùa Vọng

V. CỘNG TÁC VỚI BAN THÁNH NHẠC NHA TRANG:

- Vọng và Giáng sinh ABC (Bộ 1 và 2)

- Chay và Phục sinh ABC (Bộ 1)

- Thường Niên A (Bộ 1 và 2)

- Thường Niên B (Bộ 1 và 2)

- Thường Niên C (Bộ 1 và 2)

- Chủ đề 1 và 2

- Thánh ca Phụng vụ, còn gọi là Các tác phẩm mới (Đã ra mắt tập 4 năm 2013)