Thánh Thể & Thánh Tâm

 • Con quì đây
 • Nào ta mau đến
 • Người ơi mau tới
 • Nhiệm tích Tình yêu
 • Tình Chúa thương con
 • Thinh lặng
 • Chúa còn hấp hối
 • Chúa giang tay chờ
 • Dâng mình cho Thánh Tâm
 • Đây Trái tim Chúa
 • Hãy đến tôn thờ
 • Lạy Trái tim Chúa
 • Từ muôn thuở
 • Thánh tâm Chúa
 • Thánh tâm Chúa Giê-su
 • Trái tim Chúa Giê-su
 • Trái tim Chúa mở ra
 • Về nơi đây (2)
 • Vì chúng ta