CD Nói Với Em

 • 1. Tha thứ
 • 2. Bỏ đạo
 • 3. Đàn bà là cái gông
 • 4. Yêu là cho đi tất cả
 • 5. Dì ghẻ
 • 6. Số phận nghiệt ngã
 • 7. Lấy chồng Đài Loan
 • 8. khổ ơi là khổ
 • 9. Cười hề hề
 • 10. Yêu non
 • 11. Sex
 • 12. Huệ chuột
 • 13. Lấy chồng đạo
 • 14. Bia ôm
 • 15. Nhậu tối ngày
 • 16. Đánh trống lãng
 • 17. Mẹ và con cùng đi lấy chồng