Mùa Phục Sinh

 • Ca mừng Chúa phục sinh
 • Chúa đã phục sinh
 • Chúa đã sống lại (1)
 • Chúa đã sống lại (2)
 • Chúa đã sống lại (3)
 • Chúa sống lại
 • Hôm nay mừng Chúa lên trời
 • Kèn vang
 • Một ngày mới
 • Mừng vui lên
 • Nào cùng vui lên (2)
 • Nầy Chúa đã sống lại
 • Thầy sẽ ở cùng các con