Truyền Giáo

 • Con muốn làm chứng nhân
 • Đẹp thay
 • Đi, ta đi
 • Hãy đi (2)
 • Kìa đồng lúa
 • Là Tông đồ
 • Nào đứng lên
 • Người sai tôi đi
 • Người Tông đồ
 • Ơn gọi của ta
 • Tông đồ
 • Vinh quang những bước chân