Lớp Đánh Nhịp 2011

 • Bài Ca Ngàn Trùng (Mỹ Ngọc)
 • Chúa Chăn Nuôi Tôi (Đình Quý)
 • Con Nay Sẽ Lấy Gì (Như)
 • Đẹp Thay (Huệ Vy)
 • Đẹp thay (Oanh)
 • Trăm triệu lời ca (Mỹ Ngọc)
 • Bộ lễ Seraphim 1 (Cấp 3)
 • Bài ca Phục vụ (Cấp 3)
 • Trăm triệu lời ca (Diễm)
 • Chúa chăn nuôi tôi (Quang)
 • Trăm triệu lời ca (Cấp 3)